การเปลี่ยนสินค้า เเละ การรับประกันสินค้า

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า (Return policy)

 

ลูกค้าสามารถแจ้งบริษัทภายใน 3 วัน หลังจากได้รับสินค้า เพื่อรับการเปลี่ยนทดแทนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

 

 •  สินค้าเสียหายจากการผลิต

 •  สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นป้ายสินค้า หีบห่อสินค้า กล่องบรรจุสินค้าต้องอยู่ในสภาพปกติ

      * กรณีลูกค้าเเจ้งภายหลังระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 •  สินค้าเสียหายจากการขนส่ง

      * กรณีสินค้าเสียหายระหว่างการจัดส่ง (สงวนสิทธิ์ สำหรับลูกค้าที่มีหลักฐานความเสียหายจากการขนส่ง เช่น
       รูปพนักงาน
ขนส่งนำส่งสินค้า , สภาพสินค้า ณ วันที่รับสินค้า , หลักฐานการแจ้งความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่จัดส่ง
       สินค้า ณ วันที่รับสินค้าเท่านั้น) รวมถึง สินค้าที่ส่งเคลมเปลี่ยนจะต้องอยู่ในสภาพใหม่ ไม่ผ่านการทำความสะอาด
       อุปกรณ์ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นป้ายสินค้า 
หีบห่อสินค้า กล่องบรรจุสินค้าต้องอยู่ในสภาพปกติ
       ลูกค้าสามารถแจ้งบริษัทภายในวันที่รับสินค้า พร้อมหลักฐานตั้งแต่รับสินค้า ไปจนถึงการเปิดหีบห่อครั้งแรก
       รวมไปถึงหลักฐานการยอมรับความผิดพลาดจากผู้จัดส่ง
*

 

ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้า ดังต่อไปนี้

 • ลูกค้า "เปลี่ยนใจ " จากการสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น หรือไม่พอใจในสินค้าที่ซื้อ 

 • สินค้าผ่านการใช้งานเเล้ว 

 • สินค้าที่ส่งผลต่อสุขอนามัยทุกรายการ (รวมไปถึงที่มีการเปิดกล่อง เเกะซีลออกเเล้ว)

 • ลูกค้าเเจ้งภายหลังระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี
   

 ** บริษัทไม่มีนโยบายรับคืนสินค้าทุกกรณี (No refund policy) **
 

นโยบายการรับประกันสินค้า

เมื่อลูกค้ามีการใช้งานสินค้าไปแล้ว พบปัญหาการใช้งาน หรือความบกพร่องของชิ้นส่วนอันเนื่องมาจากกระบวนการผลิต อันไม่รวมถึง  ผลการใช้งานที่ไม่ตรงความคาดหวัง คราบตะกรันต่างๆ ที่เกิดระหว่างการใช้งาน การดูแลรักษาและทำความสะอาดสินค้าระหว่างการใช้งาน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเข้ารับบริการ อาทิ การขนส่ง การเดินทาง เป็นต้น
ทั้งนี้จะได้รับการบริการหลังการขายตามเงื่อนไขการรับประกันของแต่ละสินค้า 


เงื่อนไขการเข้ารับการรับประกันสินค้า 
 

    1. ลูกค้าได้ลงทะเบียนรับประกันสินค้า ผ่านช่องทางแบบฟอร์มอิเล็คทรอนิค โดยแนบหลักฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้
        1.1 ข้อมูลผู้ซื้อ
        1.2 ใบเสร็จรับเงินจากร้านตัวแทนที่ลูกค้าซื้อสินค้า
        1.3 บัตรรับประกัน หรือ เอกสารรับรองการซื้อผลิตภัณฑ์
        1.4 หลักฐานประกอบจำเป็นอื่นๆ ตามแต่ละสินค้า
 
   2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในงดรับประกันสินค้า กรณีดังต่อไปนี้
        2.1 ลูกค้าไม่เเสดงหลักฐานบัตรรับประกัน 
        2.2 การรับประกันจะสิ้นสุดทันที หากลูกค้าใช้งานผิดวิธี
        2.3 ลูกค้าไม่ปฎิบัติตามคู่มือ และข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด
        2.4 ลูกค้าไม่รักษาความสะอาด
        2.5 ลูกค้ามีการดัดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซม สินค้า โดยมิใช่ช่างซ่อมบำรุงจากทางบริษัทฯ
        2.6 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน การใช้งานผิดประเภท ขาดการบำรุงรักษาตามปกติ

        2.7 การเสื่อมเเละสึกหรอตามธรรมชาติ เช่น สนิม สีซีด พลาสติกเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนรูป ตะเข็บขาด เป็นต้น 
        2.8 ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยการลัดวงจรของไฟฟ้า น้ำเข้าตัวเครื่อง ภัยธรรมชาติ เเละ ปัจจัยภายนอก อื่นๆ 

 

    3. การรับประกันไม่ครอบคลุม ดังต่อไปนี้
        3.1
ค่าจัดส่งสินค้า ไป - กลับ เพื่อรับบริการซ่อม 

        3.2 สินค้าที่ซื้อจากต่างประเทศ หรือ นอกเหนือจากตัวเเทนบริษัท 

    4. การรับประกันจะสิ้นสุดทันที หากเกิดกรณีดังต่อไปนี้
       4
.1 เมื่อมีการส่งต่อ ขายต่อ เปลี่ยนมือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ ใช้งานในเชิงพาณิชย์
       4.2 สินค้าที่มีการใช้เเล้ว หรือ/เเละขายต่อบุคคลที่ 3เงื่อนไขการรับประกันของสินค้า

ผลิตภัณฑ์เเบรนด์ GROW 

   1. เครื่องดูดน้ำมูกอัตโนมัติ  Smoothies

       - รับประกันมอเตอร์ 1 ปี  (ไม่รวมอะไหล่ส่วนอื่น)

       

   2. เปลไกวพกพาMuumside

       - รับประกัน 1 ปี  (เฉพาะล้อและขาโยกที่เกิดจากการผลิตเท่านั้น)

   

 • ผลิตภัณฑ์เเบรนด์ Babymoov

   
      1. เครื่องนึ่งปั่นอาหาร
          1.1 Nutribaby+
           รับประกันระบบทำความร้อน 2 ปี / ระบบปั่น 1 ปี / จอ LCD 1 ปี
          1.2  Nutribaby+ XL

          รับประกันระบบทำความร้อน 2 ปี / ระบบปั่น 1 ปี / จอ LCD 1 ปี
          1.3 Nutribaby ONE และ Classic 
          รับประกันระบบทำความร้อน 1 ปี / ระบบปั่น 6 เดือน / ปุ่มควบคุม 6 เดือน

 

       2. เปลไกวไฟฟ้า Swoon Motion 

           รับประกันระบบมอเตอร์ไกว 1 ปี 

           

       3. เครื่องเพิ่มความชื้นพร้อมไฟกลางคืน Hygro+

​           รับประกันระบบทำไอน้ำ 1 ปี เเละ จอ LCD  6 เดือน 

       4. เครื่องอุ่นนมพกพา Nutrismart 
           รับประกันระบบทำความร้อน 1 ปี

       5. เครื่อง Sterilizer & Dryer : Turbo Pure

           รับประกันระบบนึ่งและระบบอบร้อน 1 ปี

       6. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขวดนม Turbo Steam

           รับประกันระบบนึ่ง 1 ปี

       7. เก้าอี้ทานอาหาร Slick HighChair

           รับประกันเฉพาะโครงสร้าง 6 เดือน

       8. เครื่องฉายไฟกลางคืนส่องเพดานพร้อมเสียงเพลง Project Night Light

           รับประกันระบบส่งเสียงและแสง 6 เดือน

 • ผลิตภัณฑ์เเบรนด์  Hanil เครื่องฆ่าเชื้อยูวี

รับประกัน 1 ปี (เฉพาะระบบควบคุมการทำงานภายในตัวเครื่องเท่านั้น ไม่รวมหลอดไฟ UV / IR และอะไหล่สิ้นเปลืองอื่นๆ)

 

 • ผลิตภัณฑ์เเบรนด์ BeBon ชุดหูฟังสองเรา

รับประกัน 6 เดือน (เฉพาะส่วนการได้ยิน ไม่รวมเจล และอะไหล่สิ้นเปลืองอื่นๆ)

 

 • ผลิตภัณฑ์เเบรนด์ Dojo Snap Stroller

รับประกัน 1 ปี (ไม่รวมถึงการดูแลรักษาและบริการทำความสะอาด)

 • ผลิตภัณฑ์เเบรนด์ evo.b

รับประกันระบบการทำงานภายใน 1 ปี

-------------------------------------------------------------
 

สินค้าที่ทางบริษัท โกรว วิธ เลิฟ เป็นผู้นำเข้าเท่านั้น 

เเสดงบัตรรับประกันสินค้า 

ฟรีค่าบริการตรวจเช็ค เเละ เปลี่ยนอะไหล่ 

* ฟรีค่าอะไหล่ กรณีเข้าเงื่อนการรับประกัน
หากสินค้าชำรุดจากการผลิต ที่มีการตรวจพบภายใน 7 วัน ทำการหลังจากวันที่ได้ซื้อ / รับสินค้าสั่งซื้อ


 

การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงกรณีดังต่อไปนี้

​- ลูกค้าไม่เเสดงบัตรรับประกัน 

- ในกรณีที่ไม่มีการระบุวันที่ซื้อ หรือ สถานที่ซื้อบนบัตรรับประกัน ไว้อย่างชัดเจน  หรือ มีการเเก้ไขบัตรรับประกัน 

- ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน การใช้งานผิดประเภท ขาดการบำรุงรักษาตามปกติ 

  มีการดัดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซม สินค้า โดยมิใช่ช่างซ่อมบำรุงจากทางบริษัทฯ

  การเสื่อมเเละสึกหรอตามธรรมชาติ เช่น สนิม สีซีด พลาสติกเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนรูป ตะเข็บขาด เป็นต้น

- ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยการลัดวงจรของไฟฟ้า นำ้เข้าตัวเครื่อง ภัยธรรมชาติ เเละ ปัจจัยภายนอก อื่นๆ 

- ค่าจัดส่งสินค้า ไป - กลับ เพื่อรับบริการซ่อม 

- สินค้าที่ซื้อจากต่างประเทศ หรือ นอกเหนือจากตัวเเทนบริษัท 

- สินค้าที่มีการใช้เเล้ว เเละขายต่อบุคคลที่ 3 เงื่อนไขการเปลี่ยนอะไหล่
​- กรณีหลังจากบริษัทได้รับเรื่องจากลูกค้า และหากตรวจสอบได้ว่าปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ 
ทางบริษัทจะทำการเปลี่ยนส่วนที่มีปัญหา เป็นอะไหล่ชิ้นใหม่ทันที 
​- อะไหล่ที่ถูกเปลี่ยนโดยทางบริษัท ชิ้นส่วนดังกล่าว จะถือว่า "หมดประกัน" ทันที

 
   *สงวนสิทธ์ในการรับประกัน เเละ เปลี่ยนเเปลงเงื่อนไขโดยไม่เเจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 **บริษัทสงวนสิทธิ์ขอเก็บค่าบริการทำความสะอาด 300 บาทต่อครั้ง
    กรณีสุขลักษณะของสินค้าส่งประกันเป็นอุปสรรคต่อ การซ่อมเเซม อันเป็นเหตุสมควรให้ต้องทำความสะอาด
***ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบริการหลังการขายแก่สินค้าที่ "ไม่มีประกัน" หรือ "หมดประกัน" ไม่ว่ากรณีใดๆ
    เมื่อลูกค้า ได้รับ / รับคืน แล้วโปรดตรวจเช็คสินค้าของท่านและแจ้งกลับทันที ภายใน 7 วัน