การเปลี่ยนสินค้า เเละ การรับประกันสินค้า

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

 

ลูกค้าสามารถแจ้งบริษัทภายใน 3 วัน หลังจากได้รับสินค้า เพื่อรับการเปลี่ยนทดแทนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

 

  •  สินค้าเสียหายจากการผลิต

  •  สินค้าเสียหายระหว่างการจัดส่ง (สงวนสิทธิ์ สำหรับ ลูกค้าที่มีหลักฐานความเสียหายจากการขนส่ง เท่านั้น) 

  •  สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นป้ายสินค้า หีบห่อสินค้า กล่องบรรจุสินค้าต้องอยู่ในสภาพปกติ

*กรณีลูกค้าเเจ้งภายหลังระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้า ดังต่อไปนี้

  • ลูกค้า "เปลี่ยนใจ " จากการสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น หรือไม่พอใจในสินค้าที่ซื้อ 

  • สินค้าผ่านการใช้งานเเล้ว 

  • สินค้าสุขอนามัย (ที่มีการเปิดกล่อง เเกะซีลออกเเล้ว)

นโยบายการรับประกันสินค้า

หากลูกค้าได้รับสินค้าที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทแล้วพบว่าสินค้ามีปัญหาจากการผลิต 

ลูกค้าสามารถแจ้งบริษัทภายใน วันที่ซื้อ หรือภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า เพื่อรับการเปลี่ยนทดแทนสินค้า

ซึ่งมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

   1. สินค้าเสียหายเนื่องจากกระบวนการผลิตตามเงื่อนไขการรับประกันของแต่ละสินค้า 

   2. สินค้าเสียหายจากการขนส่ง (สงวนสิทธิ์ สำหรับลูกค้าที่มีหลักฐานความเสียหายจากการขนส่ง เช่น รูปพนักงาน
       ขนส่งนำส่งสินค้า , สภาพสินค้า ณ วันที่รับสินค้า , หลักฐานการแจ้งความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า ณ
       วันที่รับสินค้าเท่านั้น) 

   3. สินค้าที่เคลมจะต้องอยู่ในสภาพใหม่ ไม่ผ่านการทำความสะอาด อุปกรณ์ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นป้ายสินค้า 
       หีบห่อสินค้า กล่องบรรจุสินค้าต้องอยู่ในสภาพปกติ


   *กรณีลูกค้าเเจ้งภายหลังระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี


   4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้าดังต่อไปนี้

       4.1 ลูกค้า "เปลี่ยนใจ " จากการสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น หรือไม่พอใจในสินค้าที่ซื้อ 

       4.2 สินค้าผ่านการใช้งานเเล้ว 

       4.3 สินค้าที่มีผลต่อสุขอนามัยทุกชนิด 


การรับประกันสินค้า 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การรับประกันสินค้าสำหรับลูกค้าที่มีหลักฐานการซื้อสินค้าที่ชัดเจนและบัตรรับประกันบริษัทเท่านั้น 


เงื่อนไขการรับประกันของสินค้า

ผลิตภัณฑ์เเบรนด์ GROW 

   1. เครื่องดูดน้ำมูกอัตโนมัติ  Smoothies

       - รับประกันมอเตอร์ 1 ปี  (ไม่รวมอะไหล่ส่วนอื่น)

       - การรับประกันจะสิ้นสุดทันที หากลูกค้าใช้งานผิดวิธี ไม่ปฎิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด ไม่รักษาความสะอาด
         และปฎิบัติตามข้อควรระวัง ลูกค้ามีการดัดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซม สินค้า โดยมิใช่ช่างซ่อมบำรุงจากทางบริษัทฯ/

   2. เปลไกวพกพาMuumside

       - รับประกัน 1 ปี  (เฉพาะล้อและขาโยกที่เกิดจากการผลิตเท่านั้น)

       - การรับประกันจะสิ้นสุดทันที หากลูกค้าใช้งานผิดวิธี ไม่ปฎิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด ไม่รักษาความสะอาดและ
         ปฎิบัติตามข้อควรระวัง ลูกค้ามีการดัดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซม สินค้า โดยมิใช่ช่างซ่อมบำรุงจากทางบริษัทฯ/

 

  • ผลิตภัณฑ์เเบรนด์ Babymoov

   
      1. เครื่องนึ่งปั่นอาหาร
          1.1 Nutribaby+ และ Nutribaby+ XL

          รับประกันระบบทำความร้อน 2 ปี / ระบบปั่น 1 ปี / จอ LCD 6 เดือน
          1.2 Nutribaby Classic 
          รับประกันระบบทำความร้อน 1 ปี / ระบบปั่น 6 เดือน / จอ LCD 6 เดือน

          การรับประกันจะสิ้นสุดทันที หากลูกค้าใช้งานผิดวิธี ไม่ปฎิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด ไม่รักษาความสะอาด
          และปฎิบัติตามข้อควรระวัง ลูกค้ามีการดัดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซม สินค้า โดยมิใช่ช่างซ่อมบำรุงจากทางบริษัทฯ/

 

       2. เปลไกวไฟฟ้า Swoon Motion 

           รับประกันระบบมอเตอร์ไกว 1 ปี 

           การรับประกันจะสิ้นสุดทันที หากลูกค้าใช้งานผิดวิธี ไม่ปฎิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด ไม่รักษาความสะอาด
           และปฎิบัติตามข้อควรระวัง ลูกค้ามีการดัดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซม สินค้า โดยมิใช่ช่างซ่อมบำรุงจากทางบริษัทฯ/

 

       3. เครื่องเพิ่มความชื้นพร้อมไฟกลางคืน Hygro+

​           รับประกันระบบทำไอน้ำ 1 ปี เเละ จอ LCD  6 เดือน 

           การรับประกันจะสิ้นสุดทันที หากลูกค้าใช้งานผิดวิธี ไม่ปฎิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด ไม่รักษาความสะอาด
           และปฎิบัติตามข้อควรระวัง ลูกค้ามีการดัดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซม สินค้า โดยมิใช่ช่างซ่อมบำรุงจากทางบริษัทฯ/

       4. เครื่องอุ่นนมพกพา Nutrismart 
           รับประกันระบบทำความร้อน 1 ปี

           การรับประกันจะสิ้นสุดทันที หากลูกค้าใช้งานผิดวิธี ไม่ปฎิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด ไม่รักษาความสะอาด                       และปฎิบัติตามข้อควรระวัง ลูกค้ามีการดัดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซม สินค้า โดยมิใช่ช่างซ่อมบำรุงจากทางบริษัทฯ/

       5. เครื่อง Sterilizer & Dryer : Turbo Pure

           รับประกันระบบนึ่งและระบบอบร้อน 1 ปี

           การรับประกันจะสิ้นสุดทันที หากลูกค้าใช้งานผิดวิธี ไม่ปฎิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด ไม่รักษาความสะอาด                       และปฎิบัติตามข้อควรระวัง ลูกค้ามีการดัดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซม สินค้า โดยมิใช่ช่างซ่อมบำรุงจากทางบริษัทฯ/

       6. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขวดนม Turbo Steam

           รับประกันระบบนึ่ง 1 ปี

           การรับประกันจะสิ้นสุดทันที หากลูกค้าใช้งานผิดวิธี ไม่ปฎิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด ไม่รักษาความสะอาด                       และปฎิบัติตามข้อควรระวัง ลูกค้ามีการดัดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซม สินค้า โดยมิใช่ช่างซ่อมบำรุงจากทางบริษัทฯ/​ 

       7. เก้าอี้ทานอาหาร Slick HighChair

           รับประกันเฉพาะโครงสร้าง 6 เดือน

           การรับประกันจะสิ้นสุดทันที หากลูกค้าใช้งานผิดวิธี ไม่ปฎิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด ไม่รักษาความสะอาด                       และปฎิบัติตามข้อควรระวัง ลูกค้ามีการดัดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซม สินค้า โดยมิใช่ช่างซ่อมบำรุงจากทางบริษัทฯ/

       8. เครื่องฉายไฟกลางคืนส่องเพดานพร้อมเสียงเพลง Project Night Light

           รับประกันระบบส่งเสียงและแสง 6 เดือน

           การรับประกันจะสิ้นสุดทันที หากลูกค้าใช้งานผิดวิธี ไม่ปฎิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด ไม่รักษาความสะอาด                       และปฎิบัติตามข้อควรระวัง ลูกค้ามีการดัดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซม สินค้า โดยมิใช่ช่างซ่อมบำรุงจากทางบริษัทฯ/

  • ผลิตภัณฑ์เเบรนด์  Hanil เครื่องฆ่าเชื้อยูวี

รับประกัน 1 ปี (เฉพาะระบบการอบร้อนเท่านั้น)

การรับประกันจะสิ้นสุดทันที หากลูกค้าใช้งานผิดวิธี ไม่ปฎิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด ไม่รักษาความสะอาดและปฎิบัติตามข้อควรระวัง ลูกค้ามีการดัดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซม สินค้า โดยมิใช่ช่างซ่อมบำรุงจากทางบริษัทฯ/

 

  • ผลิตภัณฑ์เเบรนด์ BeBon ชุดหูฟังสองเรา

รับประกันส่วนการได้ยิน 6 เดือน 

การรับประกันจะสิ้นสุดทันที หากลูกค้ามีการดัดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซม สินค้า โดยมิใช่ช่างซ่อมบำรุงจากทางบริษัทฯ

 

  • ผลิตภัณฑ์เเบรนด์ Dojo Snap Stroller

รับประกัน 1 ปี (เฉพาะล้อและระบบเข็นเท่านั้น)

การรับประกันจะสิ้นสุดทันที หากลูกค้าใช้งานผิดวิธี ไม่ปฎิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด ไม่รักษาความสะอาดและปฎิบัติตามข้อควรระวัง ลูกค้ามีการดัดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซม สินค้า โดยมิใช่ช่างซ่อมบำรุงจากทางบริษัทฯ/


เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

สินค้าที่ทางบริษัท โกรว วิธ เลิฟ เป็นผู้นำเข้าเท่านั้น 

เเสดงบัตรรับประกันสินค้า 

ฟรีค่าบริการตรวจเช็ค เเละ เปลี่ยนอะไหล่ 

ฟรีค่าอะไหล่ หากสินค้าชำรุดจากการผลิต ที่มีการตรวจพบภายใน 7 วัน ทำการหลังจากวันที่ได้ซื้อ / รับสินค้าสั่งซื้อ


การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงกรณีดังต่อไปนี้

​- ลูกค้าไม่เเสดงบัตรรับประกัน 

- ในกรณีที่ไม่มีการระบุวันที่ซื้อ หรือ สถานที่ซื้อบนบัตรรับประกัน ไว้อย่างชัดเจน  หรือ มีการเเก้ไขบัตรรับประกัน 

- ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน การใช้งานผิดประเภท ขาดการบำรุงรักษาตามปกติ 

  มีการดัดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซม สินค้า โดยมิใช่ช่างซ่อมบำรุงจากทางบริษัทฯ

  การเสื่อมเเละสึกหรอตามธรรมชาติ เช่น สนิม สีซีด พลาสติกเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนรูป ตะเข็บขาด เป็นต้น

- ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยการลัดวงจรของไฟฟ้า นำ้เข้าตัวเครื่อง ภัยธรรมชาติ เเละ ปัจจัยภายนอก อื่นๆ 

- ค่าจัดส่งสินค้า ไป - กลับ เพื่อรับบริการซ่อม 

- สินค้าที่ซื้อจากต่างประเทศ หรือ นอกเหนือจากตัวเเทนบริษัท 

- สินค้าที่มีการใช้เเล้ว เเละขายต่อบุคคลที่ 3 

เงื่อนไขการเปลี่ยนอะไหล่
​- กรณีหลังจากบริษัทได้รับเรื่องจากลูกค้า และหากตรวจสอบได้ว่าปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ 
 ทางบริษัทจะทำการเปลี่ยนส่วนที่มีปัญหา เป็นอะไหล่ชิ้นใหม่ทันที 
​- อะไหล่ที่ถูกเปลี่ยนโดยทางบริษัท ชิ้นส่วนดังกล่าว จะถือว่า "หมดประกัน" ทันที

 

 
   *สงวนสิทธ์ในการรับประกัน เเละ เปลี่ยนเเปลงเงื่อนไขโดยไม่เเจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 **บริษัทสงวนสิทธิ์ขอเก็บค่าบริการทำความสะอาด 300 บาทต่อครั้ง
    กรณีสุขลักษณะของสินค้าส่งประกันเป็นอุปสรรคต่อ การซ่อมเเซม อันเป็นเหตุสมควรให้ต้องทำความสะอาด
***ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบริการหลังการขายแก่สินค้าที่ "ไม่มีประกัน" หรือ "หมดประกัน" ไม่ว่ากรณีใดๆ
    เมื่อลูกค้า ได้รับ / รับคืน แล้วโปรดตรวจเช็คสินค้าของท่านและแจ้งกลับทันที ภายใน 7 วัน